Bewonersraad Clavis


Documenten en ingediende stukken

Documenten en ingediende stukken

 

Algemene huurdersvergadering 2021

Op donderdag 10 juni 2021 om 19.30 uur organiseert Stichting Bewonersraad Clavis de Algemene Huurdersvergadering.
In een tijd waarin we voorzichtig met onze gezondheid omgaan organiseert het bestuur deze vergadering online. Via deze verbinding kunt u toch meedenken en uw invloed uitoefenen op de activiteiten van de bewonersraad.
Wilt u als huurder van Clavis erbij zijn op 10 juni? Meld u dan aan via info@bewonersraadclavis.nl.
Na aanmelding ontvangt u de vergaderstukken. Voor meer informatie klikt u hier.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van uw woning.

Per 2020 zijn de 'inkomensgrenzen' voor huurtoeslag geen harde grenzen meer.

Om huurtoeslag te krijgen, moet u voldoen aan diverse voorwaarden. Meer hierover leest u op het informatieblad van de belastingdienst Via deze link te lezen..

Om te bekijken of u recht heeft op huurtoeslag kunt u een proefberekening maken op: Belastingdienst: proefberekening toeslagen.

Als blijkt dat je geschatte inkomen recht geeft op toeslag, kun je inloggen met je DigiD en toeslag aanvragen. Vind je het lastig om je inkomen te schatten en wil je niet de kans lopen om toeslag te krijgen die je later weer moet terugbetalen? Dan kun je wachten tot je zeker bent van je inkomen in 2021. Aanvragen van huurtoeslag over 2021 kan tot 1 september 2022. Of je kunt je inkomen hoger inschatten dan je in werkelijkheid verwacht. Je krijgt dan minder toeslag, maar later -zodra je definitieve inkomen bekend is- alsnog een nabetaling.

Informatie van de Woonbond (de stem van hurend Nederland):

Per 2020 zijn de 'inkomensgrenzen' voor huurtoeslag geen harde grenzen meer. Vroeger verviel je recht op huurtoeslag als je inkomen nét boven de grens raakte. Dat is nu niet meer zo. Als je inkomen een beetje hoger is (of wordt) kun je toch nog huurtoeslag krijgen.

  Je krijgt dan niet zo veel als huurders met een lager inkomen, maar het kan nog steeds om een fors bedrag gaan. Als je inkomen stijgt wordt de toeslag geleidelijk minder. Bij welk inkomen je helemaal geen huurtoeslag meer krijgt hangt af van je huurprijs en het aantal personen in je huishouden. Verder maakt het uit of je de AOW-leeftijd al bereikt hebt of juist niet. In de praktijk is er met een inkomen tot grofweg €31.000 (alleenstaanden) en €41.000 (gezinnen) soms huurtoeslag mogelijk.

Belangrijk: je moet zelf uitvinden of je recht hebt op toeslag en je moet de toeslag zelf aanvragen.

Hernieuwde samenwerkings

overeenkomst

In 2021 wordt er een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Clavis en de Bewonersraad, de zg SOK. 
Hierin worden oa afspraken gemaakt met betrekking tot informatie-, advies- en instemmingsrecht.
De bewonersraad kan en mag dus meepraten.

Clavis en Bewonersraad Clavis vinden samenwerken belangrijk. De ‘Wet op het Overleg Huurders Verhuurder’ (kortweg Overlegwet) en de Woningwet zijn duidelijk in de verplichtingen richting elkaar.
Clavis en Bewonersraad Clavis maken hierin een verdiepingsslag door naast de wettelijke basis een intentie uit te spreken over hoe zij invulling willen geven aan deze samenwerking.
We gaan daarin verder dan de strikte wettelijke formaliteiten en geven aan hoe we in de praktijk als volwaardige partners willen samenwerken.
Een samenwerking waar transparantie, vertrouwen en waardering kernbegrippen zijn.
De Overlegwet en Woningwet beschouwen we daarmee als ‘de letter’ van de samenwerking. Deze overeenkomst gaat over ‘de geest’ van de samenwerking.

Na ondertekening door beide partijen op 22 januari 2021 kunt u de samenwerkingsovereenkomst hier lezen.