Bewonersraad Clavis.


De Bewonersraad is als huurdersvereniging de belangenbehartiger van huurders van Clavis.

Algemene Huurdersvergadering 10 juni 2021 om 19.30 uur.
Voor informatie en aanmelden voor de online-vergadering klikt u hier.

Wie zijn wij .....

 

John Tollenaar

John is de voorzitter. Hij is het officiele aanspreekpunt van de Bewonersraad.

Els Dees

Els is de secretaris. Zij houdt alles bij en verstuurt onze correspondentie

Annemiek Peters

Annemiek is de penningmeester. Zij zorgt voor de boekhouding.

Carlo van Nieulande

Carlo is per 1 januari 2021 gestart als bestuurslid.

Wij zoeken u ....

Ons bestuur kan versterking gebruiken, voor meer info klik hier.